پرداخت آنلاین برای هر گونه سوال با ما تماس بگیرید

+90 539 126 26 26

sales@afikgroup.com

about

دربارهٔ کارت عضویت

پروژه‌های سزار این سزار افتخار را دارند که یک کارت عضویت را معرفی نمایند . معرفی نمایند کهاین کارت ها در خصوص بهره‌گیری از امکانات و خدمات پروژه‌های ما، مزایا و امتیازات بی‌نظیری را در اختیار مشتریانمان قرار می‌دهنددر خصوص بهره‌گیری از امکانات و خدمات پروژه‌های ما در اختیار مشتریان مان قرار می‌دهد.

  • رستوران‌ها و بارها
  • مراکز تناسب اندام
  • مراکز اسپا و تندرستی
  • فضاهای ورزشی و تفریحی
  • پارک‌های آبی
  • استخرهای شنا
  • زمین‌های بازی کودکان
  • خدمات تکمیلی

ما قصد داریم با خلق تجاربی بی‌نظیر و ساخت خاطراتی برای تمام طول زندگی، قصد داریم با مشتریان خود ارتباط برقرار کنیم.

جزئیات بیشتر