Call us for any questions

+90 539 126 26 26

sales@afikgroup.com

about

מועדון חברי

סיזר פרויקטים גאים להציג מועדון חברי, המאפשר ללקוחותינו לקבל זכויות והטבות ייחודיות בכל המתקנים והשירותים בכל הפרויקטים שלנו.

השימוש בכרטיס זה כפוף לכללי סיזר פרויקטים. רק לבעלי הדירות ובני משפחתם ישנה הזכות להשתמש בשירותים וההטבות המגיעים עם מועדון חברי בסיזר פרויקטים.

בנוסף, לדיירים אשר מתארחים ולבני משפחתם של ישנה הזכות להשתמש בשירותים והמתקנים המגיעים עם מועדון חברי בסיזר פרויקטים.

נוספים פרטים