Call us for any questions

+90 548 842 48 48

sales@afikgroup.com

אודות כרטיס חבר

סיזר פרויקטים גאים להציג כרטיס חבר, המאפשר ללקוחותינו לקבל זכויות והטבות ייחודיות בכל המתקנים והשירותים בכל הפרויקטים שלנו.

השימוש בכרטיס זה כפוף לכללי סיזר פרויקטים. רק לבעלי הדירות ובני משפחתם ישנה הזכות להשתמש בשירותים וההטבות המגיעים עם כרטיס חבר בסיזר פרויקטים.

בנוסף, לדיירים אשר מתארחים ולבני משפחתם של ישנה הזכות להשתמש בשירותים והמתקנים המגיעים עם כרטיס חבר בסיזר פרויקטים.